Målsætning

Formålet med foreningen er:

  • at samle ledere og medarbejdere ved de kommunale byggeadministrationer til fælles indsats for den bedst mulige løsning af de foreliggende opgaver.
  • at fremme byggeriets udvikling og kvalitet, herunder sikre, at der tages de fornødne hensyn til eksisterende, bevaringsværdige bymiljøer og bygninger.at virke for, at bygge- og planlægningslove m.v., ud over at være til størst mulig gavn for samfundet og den enkelte borger, også bliver så hensigtsmæssige som muligt i relation til myndighedsbehandlingen.
  • at virke for, at danske interesser varetages ved internationalt samarbejde om dannelse og harmonisering af regler vedrørende byggeri og planlægning.
  • at afholde møder og kurser med henblik på at videreuddanne kommunernes medarbejdere og fremme kollegiale forhold.

Søg på sitet