Referater & bilag

Referater og bilag fra Vestsjællandskredsen.
Referat den 30.11.2023
Brev 1
Brev 2
Erklaering om tekniske forhold for ulovligt byggeri
Skema til beskrivelse af bygningen
Referat 01.06.2023 i Odsherred
Emneliste til DABYFO møder
Stikprøvekontrol - Skema relevante bestemmelser
Stikprøvekontrol - Skabelon
Spgs - Social og Boligstyrelsen udtaler Etageareal ved indplacering i brandklasse
Spgs til bilag 1a
Spgs til BR18 kap 5 Præaccepterede løsninger
Spgs til Midlertidig ibrugtagningstilladelse og sluterklæringer
Bilag 5 DABYFO Deltageliste
Mangelskrivelse vedr overnatninger
Orienteringsbrev fra Ringsted
Referat den 08.02.2023 i Ringsted
Referat den 30.11.2022 i Slagelse
DABYFO workshop om kredsens fremtid den 30.11.2022 -gruppernes noter
Referat den 09.03.2022
Byggeklageenheden Afgoerelse 2
Emneliste til DABYFO møder- rev 2712022
SKM_C550i22053104290
SKM_C550i22053104300
Svar fra styrelsen
Tegning 2100619_330302985
Udklip tidsforbrug
Afgoerelse om gebyr paa byggesag 105-149 C_1
Byggeklageenheden Afgoerelse 1
Referat den 20-05-2022 (Generalforsamling)
Referat 17.11.2021 i DABYFO kreds Vestsjælland
DABYFO 17.11.2021, om Køges byudvikling
DABYFO Samarbejde mellem Køge Kommune og Brand
DABYFO 17.11.2021 Søndre Havn
Deltagerliste Dabyfo 17.11.2021
DABYFO, Kreds Vestsjælland, 22.09.2021 - Referat
DABYFO, Kreds Vestsjælland, 22.09.2021 - Deltagerliste
dabyfo 220921- BR18
Sager om dårligt indeklima, 22.09.2021
Shelter, 22.09.2021
Referat den 05.09.2018
Referat den 02.12.2009
Referat den 03.02.2009
Referat den 03.03.2010
Referat den 03.12.2008
Referat den 04.09.2019
Referat den 05.05.2010
Referat den 05.06.2009
Referat den 05.09.2007
Referat den 06.02.2019
Referat den 06.05.2015
Referat den 07-05-2008
Referat den 07-09-2016
Referat den 07-12-2011
Referat den 08-02-2017
Referat den 08-05-2013
Referat den 08-12-2010
Referat den 09-05-2012
Referat den 10-02-2016
Referat den 10-09-2008
Referat den 10-09-2014
Referat den 11-05-2016
Referat den 13-09-2017
Referat den 14-09-2011
Referat den 15-03-2011
Referat den 15-05-2019
Referat den 16-05-2018
Referat den 21-09-2012
Referat den 25-02-2009
Referat den 25-02-2015
Referat den 25-11-2015
Referat den 26-02-2014
Referat den 26-05-2011
Referat den 26-10-2009
Referat den 27-02-2008
Referat den 27-02-2013
Referat den 27-11-2013
Referat den 28-11-2018
Referat den 29-02-2012
Referat den 29-11-2017
Referat den 30-11-2016
Referat den 27-11-2019
Bilag 05.02.2020 - Deltagerliste
Bilag 05.02.2020 - Oplæg BR18 enfamiliehuse
Bilag 05.02.2020 - Oplæg fra Holbæk
Bilag 05.02.2020 - Skel Landindspektører ERPO
Afgørelse vedrørende facadehøjde - Solrød - 27.11.2019
BR18 ændringer - 27.11.2019
Dabyfo Greve 27.11.2019 - Solrød
Deltager liste - 27.11.2019
Bilag 04.09.2019 - Krav til teknisk dokumentation
Bilag 04.09.2019 - Deltagerliste
Bilag 15.05.2019 - BR18 ændringer
Bilag 15.05.2019 - Delagerliste
Bilag 15.05.2019 - Orientering fra temadagen 10 april
Bilag 15.05.2019 - Skel Landinspektører
BR08 kap276 - 01.01.2009
Skeldk Landindspektører - 28.11.2018
Deltagerliste - møde 05.09.2018
Deltagerliste, 16.05.2018
Indlæg - Tilslutningspligt til naturgas, 16.05.2018
Udkast til ændr af bygnreglement 2018 - 16.05.2018
Emneliste til DABYFO møder 12.12.2017
Bekendtgørelse 523 - lov om varmeforsyning - 29.11.2017
Bekendtgørelse 904 tilslutning til kollektive varmeforsyningsanlæg - 29.11.2017
Dabyfomøde, præsentation, Kalundborg, 29.11.2017
Varmeforsyningsloven oplæg 29.11.2017
Powerpoint til Teknik og Miljø, anneks - 13.09.2017
Bandepakken - forkortet 11.09.2017
Kalkværksvej - 10.02.2017
Deltagerliste, DABYFO møde 08.02.2017
Transportable konstruktioner den 08.02.2017
Diverse spørgsmål om annekser og dobbelthuse - 01.01.2017
Processen for opførelse af et lavenergihus - 01.01.2017
Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg - 01.01.2017
Kredsmøde 10.02.2016 Slagelse
Deltagerliste, DABYFO møde 30.11.2016
Brandplan - Kildevej 11.11.2016
Deltagere Sorø, 07.09.2016
Jens Flensborg, Miljøadvokaterne, 07.09.2016
Kredsmødet den 07.09.2016
Nye brandkrav den 07.09.2016
Oplæg DABYFO den 07.09.2016
Ændringer tilbr 01.06.2016
Deltagerliste Dabyfo 11.05.2016
Kredsmøde Solrød 11.05.2016 - Slagelse
Præsentation af Solrød Kommune - 11.05.2016
Høring om byggeskade - 10.05.2016
Ændringer til byggeskadeforsikring 10.05.2016
Byggelovens§ 12 - Udtalelse fra TBST - 23.02.2016
Deltagerliste 10.02.2016
Deltagerliste - Slagelse - 10.02.2016
Indkvartering af flygtninge, 10.02.2016
Oplæg - DABYFO 10.02.2016
Oplæg Dabyfo, 10.02.2016
Deltagerliste 25.11.2015
Sommerhuse, højde - 25.11.2015
Ændring af byggelov, 25.11.2015
DABYFO kredsmøde i Odsherred, 02.09.2015
Præsentation til møde med DABYFO, 02.09.2015
Dabyfo 06.05.2015 indlæg om planlovsændring
Nedrivning af bevaringsværdige og fredede bygninger 30.04.2015
Klimatilpasning i Køge, 25.03.2015
Præsentation Odsherred - Anden lovgivning 22.01.2015
Dabyfo Servicemål 01.01.2015
Ghettoaftale 27.10.2014
Byggetilladelse gældende til 14.08.2014
Statsforvaltningen - Forskudt plan - 02.01.2014
Byggesagsbehandling ved midlertidige konstruktioner 14.11.2013
NMK afgørelse vedr havemur - passivitet - 26.09.2013
Krav ved scener - 04.06.2013
BR10 indlæg 27.02.2013
Situationsplan landinspektør 27.02.2013
Statsforvaltningen - Hems - 21.02.2013
Bilag 1 - Retsgrundlaget for afgørelsen - 01.01.2013_1021-212-152
Scene VTP2 13x11 - 01.01.2013
Vejledning til højlagre -1- 19.12.2012
Vejledning til højlagre -2- 19.12.2012
Lejre som Økologisk Kommune 21.11.2012
Minejendom - 21.11.2012
ProFile Ejendomssag - Opgaver 1Opfølgning 1 - 21.11.2012
ProFile Ejendomssag - 21.11.2012
Materiale fra Holbæk vedrørende afslag iht kommuneplanens § 12 -24.10.2012
bilag til referat 09.05.2012 solceller
Krav til fugtteknisk dokumentation bilag referat 09.05.2012
Oplæg om solceller - 09.05.2012
Administration af anvendelsesbestemmelser 07.12.2011
Planloven §12 - 06.12.2011
Nye regler for anmeldelse af garager og småbygninger 19.09.2011
Svar fra EBST om anmeldelsesfritagelse 15.09.2011
Politi-oplæg 09.09.2011
Vejledning til ansøgning om scener 18.08.2011
Vejledning til status -18.07.2011
DMR PCB DABYFO Vestsjælland 04.05.2011
EBST - indlæg om Bygningshøjder sommerhuse 04.05.2011
Spørgsmål om kommunernes praksis i relation BR 2010 - 03.05.2011
PCB Helbredsrisiko SST-1 - 25.02.2011
Partshøring af naboer inden byggetilladelse 16.02.2011
Kopi af standardskemaer til Intern BBR registrering 01.01.2011
Håndhævelse af plan- og byggelovgivning - 01.01.2011
Oplæg til møde den 08.12.2010
Oplæg til møde den 08.12.2010
Energimærkning af nye bygninger 07.12.2010
Opsamling og besvarelse af spørgsmål - Byggelovsdagene 03.11.2010
Følgebrev NKN-31-02058 - bilag til pkt 4 -26.08.2010
Følgebrev NKN-31-02058 -bilag til pkt 4 - 26.08.2010
Afgørelse NKN-31-02058-bilag til pkt 4 -26.08.2010
Kvalitetssikringssystem 06.05.2010
Oplæg om kvalitetssikringssystem på møde 05.05.2010
Indlæg om deklarationer på møde 03.03.2010
Naturklagenævnsafgørelser - 03.03.2010
Beregningsdokument, Alpha stage eng-da 28.07.2009
Dagsorden den 06.05.2009
Deltagerliste møde den 26.02.2009
Dagsorden den 25.02.2009
Bilag om skimmelsvamp fra møde den 03.12.2008
Deltagere i møde den 03.12.2008
Vand og afløbsinstallationer - 18.11.2008
Handicapbestemmelserne i BR08 - 28.02.2008
ST Arena 40x60 carp - 27.08.2007
Deklarationer 13.12.2006
VVM Screening i forbindelse med byggesagsbehandling 13.12.2006
Afgørelse fra NKN angående etageantal - 06.08.2006
Revideret DBF emne-liste 03.02.2009 Nyt!

Søg på sitet