Referater & bilag

Referater og bilag fra Vestsjællandskredsen.
DABYFO, Kreds Vestsjælland, 22.09.2021 - Referat
DABYFO, Kreds Vestsjælland, 22.09.2021 - Deltagerliste
dabyfo 220921- BR18
Sager om dårligt indeklima, 22.09.2021
Shelter, 22.09.2021
Bilag 05.02.2020 - Deltagerliste
Bilag 05.02.2020 - Oplæg BR18 enfamiliehuse
Bilag 05.02.2020 - Oplæg fra Holbæk
Bilag 05.02.2020 - Skel Landindspektører ERPO
Afgørelse vedrørende facadehøjde - Solrød - 27.11.2019
BR18 ændringer - 27.11.2019
Dabyfo Greve 27.11.2019 - Solrød
Deltager liste - 27.11.2019
Bilag 04.09.2019 - Krav til teknisk dokumentation
Bilag 04.09.2019 - Deltagerliste
Bilag 15.05.2019 - BR18 ændringer
Bilag 15.05.2019 - Delagerliste
Bilag 15.05.2019 - Orientering fra temadagen 10 april
Bilag 15.05.2019 - Skel Landinspektører
BR08 kap276 - 01.01.2009
Skeldk Landindspektører - 28.11.2018
Deltagerliste - møde 05.09.2018
Deltagerliste, 16.05.2018
Indlæg - Tilslutningspligt til naturgas, 16.05.2018
Udkast til ændr af bygnreglement 2018 - 16.05.2018
Emneliste til DABYFO møder 12.12.2017
Bekendtgørelse 523 - lov om varmeforsyning - 29.11.2017
Bekendtgørelse 904 tilslutning til kollektive varmeforsyningsanlæg - 29.11.2017
Dabyfomøde, præsentation, Kalundborg, 29.11.2017
Varmeforsyningsloven oplæg 29.11.2017
Powerpoint til Teknik og Miljø, anneks - 13.09.2017
Bandepakken - forkortet 11.09.2017
Kalkværksvej - 10.02.2017
Deltagerliste, DABYFO møde 08.02.2017
Transportable konstruktioner den 08.02.2017
Diverse spørgsmål om annekser og dobbelthuse - 01.01.2017
Processen for opførelse af et lavenergihus - 01.01.2017
Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg - 01.01.2017
Kredsmøde 10.02.2016 Slagelse
Deltagerliste, DABYFO møde 30.11.2016
Brandplan - Kildevej 11.11.2016
Deltagere Sorø, 07.09.2016
Jens Flensborg, Miljøadvokaterne, 07.09.2016
Kredsmødet den 07.09.2016
Nye brandkrav den 07.09.2016
Oplæg DABYFO den 07.09.2016
Ændringer tilbr 01.06.2016
Deltagerliste Dabyfo 11.05.2016
Kredsmøde Solrød 11.05.2016 - Slagelse
Præsentation af Solrød Kommune - 11.05.2016
Høring om byggeskade - 10.05.2016
Ændringer til byggeskadeforsikring 10.05.2016
Byggelovens§ 12 - Udtalelse fra TBST - 23.02.2016
Deltagerliste 10.02.2016
Deltagerliste - Slagelse - 10.02.2016
Indkvartering af flygtninge, 10.02.2016
Oplæg - DABYFO 10.02.2016
Oplæg Dabyfo, 10.02.2016
Deltagerliste 25.11.2015
Sommerhuse, højde - 25.11.2015
Ændring af byggelov, 25.11.2015
DABYFO kredsmøde i Odsherred, 02.09.2015
Præsentation til møde med DABYFO, 02.09.2015
Dabyfo 06.05.2015 indlæg om planlovsændring
Nedrivning af bevaringsværdige og fredede bygninger 30.04.2015
Klimatilpasning i Køge, 25.03.2015
Præsentation Odsherred - Anden lovgivning 22.01.2015
Dabyfo Servicemål 01.01.2015
Ghettoaftale 27.10.2014
Byggetilladelse gældende til 14.08.2014
Statsforvaltningen - Forskudt plan - 02.01.2014
Byggesagsbehandling ved midlertidige konstruktioner 14.11.2013
NMK afgørelse vedr havemur - passivitet - 26.09.2013
Krav ved scener - 04.06.2013
BR10 indlæg 27.02.2013
Situationsplan landinspektør 27.02.2013
Statsforvaltningen - Hems - 21.02.2013
Bilag 1 - Retsgrundlaget for afgørelsen - 01.01.2013_1021-212-152
Scene VTP2 13x11 - 01.01.2013
Vejledning til højlagre -1- 19.12.2012
Vejledning til højlagre -2- 19.12.2012
Lejre som Økologisk Kommune 21.11.2012
Minejendom - 21.11.2012
ProFile Ejendomssag - Opgaver 1Opfølgning 1 - 21.11.2012
ProFile Ejendomssag - 21.11.2012
Materiale fra Holbæk vedrørende afslag iht kommuneplanens § 12 -24.10.2012
bilag til referat 09.05.2012 solceller
Krav til fugtteknisk dokumentation bilag referat 09.05.2012
Oplæg om solceller - 09.05.2012
Administration af anvendelsesbestemmelser 07.12.2011
Planloven §12 - 06.12.2011
Nye regler for anmeldelse af garager og småbygninger 19.09.2011
Svar fra EBST om anmeldelsesfritagelse 15.09.2011
Politi-oplæg 09.09.2011
Vejledning til ansøgning om scener 18.08.2011
Vejledning til status -18.07.2011
DMR PCB DABYFO Vestsjælland 04.05.2011
EBST - indlæg om Bygningshøjder sommerhuse 04.05.2011
Spørgsmål om kommunernes praksis i relation BR 2010 - 03.05.2011
PCB Helbredsrisiko SST-1 - 25.02.2011
Partshøring af naboer inden byggetilladelse 16.02.2011
Kopi af standardskemaer til Intern BBR registrering 01.01.2011
Håndhævelse af plan- og byggelovgivning - 01.01.2011
Oplæg til møde den 08.12.2010
Oplæg til møde den 08.12.2010
Energimærkning af nye bygninger 07.12.2010
Opsamling og besvarelse af spørgsmål - Byggelovsdagene 03.11.2010
Følgebrev NKN-31-02058 - bilag til pkt 4 -26.08.2010
Følgebrev NKN-31-02058 -bilag til pkt 4 - 26.08.2010
Afgørelse NKN-31-02058-bilag til pkt 4 -26.08.2010
Kvalitetssikringssystem 06.05.2010
Oplæg om kvalitetssikringssystem på møde 05.05.2010
Indlæg om deklarationer på møde 03.03.2010
Naturklagenævnsafgørelser - 03.03.2010
Beregningsdokument, Alpha stage eng-da 28.07.2009
Dagsorden den 06.05.2009
Deltagerliste møde den 26.02.2009
Dagsorden den 25.02.2009
Bilag om skimmelsvamp fra møde den 03.12.2008
Deltagere i møde den 03.12.2008
Vand og afløbsinstallationer - 18.11.2008
Handicapbestemmelserne i BR08 - 28.02.2008
ST Arena 40x60 carp - 27.08.2007
Deklarationer 13.12.2006
VVM Screening i forbindelse med byggesagsbehandling 13.12.2006
Afgørelse fra NKN angående etageantal - 06.08.2006
Revideret DBF emne-liste 03.02.2009

Søg på sitet