Sydsjælland-Lolland-Falsterkredsen

Sydsjælland & Lolland Falsterkredsen består af i alt 6 kommuner. Stevns, Faxe, Næstved og Vordingborg på Sjælland, samt Guldborgsund og Lolland på Lolland falster.
 
Kredsen afholder 3 heldagsmøder om året hvor kommunerne på skift er værtskommune og mødearrangør. Alle kommuner i kredsen deltager aktivt med fint fremmøde og deltagerantallet er ofte en 25-30 personer.Møder er med dato fastlagt 1-2 år frem i tiden.
 
Ved møderne er der som fast udgangspunkt afklarende drøftelser, debat og gensidig information om de daglige udfordringer ved at drive en bygningsmyndighed. På mødedagen plejer værtskommunen at have arrangeret en lille oplevelse i form af et virksomhedsbesøg, et spændende byggeri eller en seværdighed som kyndige folk kan fortælle uddybende om. Under disse små ekskursioner foregår den meget værdifulde net-working i rigt mål.
 
Endvidere er på sidste møde blevet besluttet, at kredsen etablerer et fælleskommunalt fortolkningsudvalg, hvor man efter behov kan mødes for at skabe afklaring og retning på alle de mange lovmæssige ændringer og vejledninger vi møder i vores hverdag. Det er ligeledes besluttet at der vil blive forsøgt etableret fælleskommunale kursusdage i kredsen.
Helle Sørensen
Helle SørensenByggesagsbehandler
Faxe Kommune
Center for Plan og Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
 5620 3030

Søg på sitet