Fynskredsen

Fynområdet dækker 10 kommuner.
 
Kommunerne er forskellige i forhold til typen af sager og byggesagsbehandlerens rolle og kompetencer.
 
Vi holder 3-4 møder hver år. Møderne holder vi på skift hos hinanden, så vi også får mulighed for at se nybyggeri eller andet i forbindelse med mødet. Vi bruger normalt en eftermiddag på mødet.
 
Nogle gange mødes vi i længere tid og får en sandwich/frokost før vi går i gang med selve mødet. Tema for møderne er forskellige, nogen gange har vi oplægsholder/foredrag, men de fleste gange drøftet vi aktuelle udfordringer i forhold til bygge- og planlovene.
 
Vi har gode erfaringer med at mødes. Vi kommer til at kende hinanden bedre og får mulighed for faglig sparring med andre end egne kollegaer. Møderne gør det også nemmere at ringe/skrive til en kollega i en anden kommune, hvis man lige har behov for et god råd eller ved der sidder én med en særlig viden.
Stine S. Pihl
Stine S. PihlBygningskonstruktør
Nyborg Kommune
Teknik- og Miljøafdelingen
Nørrevoldgade 9
5800 Nyborg
 6333 7932

Søg på sitet