Indbydelse - Planlovsdage 2018

Image

Indbydelse til Planlovsdage 2018

DABYFO indbyder i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, Danske Planchefer og KTC, alle ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø- og byggesagsafdelinger til Planlovsdage 2018.

Den 15. juni 2017 trådte den nye/moderniserede planlov i kraft. Hensigten med den moderniserede planlov er at give virksomheder, borgere og kommuner bedre mulighed for at skabe vækst og udvikling i hele Danmark, samtidig med, at der værnes om et godt miljø og en righoldig natur. Planloven skal medvirke til underbygge en ny og bedre balance imellem de forskellige interesser.
På planlovsdagene vil Erhvervsstyrelsen i det indledende oplæg orientere om udmøntning af den moderniserede planlov.

Vejrhændelser med store nedbørsmængder og forhøjede vandstande er noget af det, der særligt i de seneste år, har udfordret både kommunerne og den private bygningsejer fra tid til anden. Håndteringen af oversvømmelserne medfører oftest en økonomisk udfordring for de ramte kommuner og ejere. For at kunne være på forkant af disse hændelser, er det nu også blevet et særligt fokusområde i planlægningen, hvor der netop er vedtaget en lovændring, der skal medvirke til forebyggelse af oversvømmelser og erosion i nye lokalplanområder.

De store regnmængder kan håndteres på mange forskellige måder, og succesen er optimal, når de kreative løsninger på klimatilpasning medvirker til at skabe attraktive byer og naturområder.

På dette års planlovsdage vil vi blive præsenteret for både de nye lovændringer og forskellige projekter vedrørende klimatilpasning. Herudover vil der være et oplæg om statens nye rolle og nationale interesser, og sidst men ikke mindst vil der være et oplæg om detailhandelsplanlægning.

Planlovsdagene vil således byde på spændende og aktuelle indlæg, som belyses fra forskellig vinkel.

Du vil herudover, få mulighed for at udbygge dit netværk og diskutere emnerne med dine kolleger.

Vi håber derudover, at programmet giver anledning til refleksion og inspiration til, hvordan du på bedste vis kan arbejde videre med planlægningen i din egen kommune.

Med venlig hilsen

Åse Nielsen, Formand DABYFO
Sigmund Lubanski, Vicedirektør Erhvervsstyrelsen
Anja Carlslund, Formand Danske Planchefer
Lars Mørk, Formand KTC

Søg på sitet