Program - Byggelovsdage 2020

09.00

Velkomst


Ved Hans Eghøj, formand for DABYFO
09.10

Nyt fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Ved Dorthe Christophersen,
specialkonsulent, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

  • Orientering om byggelovsforslag med ikrafttrædelse
  • den 1. januar 2021.
  • Orientering om ændring af BR18 1. januar 2021.
  • Status på evalueringen af BR18
  • Orientering om den af styrelsen udarbejdede vejledning
  • om byggeret og helhedsvurdering.
  • Orientering om opdatering af vej
09.40

Oplæg om dokumentationsvejledningen

med konkrete eksempler

Ved Niels Bruus Varming, chefkonsulent, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Med udgangspunkt i den nye dokumentationsvejledning og
konkrete eksempler vil problemstillinger i forhold til niveauet
for dokumentation ved færdigmelding og stikprøvekontrol
indgå i oplægget. Thomas Frydensbjerg, byggesagsbehandler,
Herning Kommune vil bistå Niels Bruus Varming i gennemgangen af de konkrete eksempler.
10.35

Oplæg om ombygninger

Ved Dorthe Christophersen, specialkonsulent, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Med afsæt i vejledningen om ombygninger og eksempelsamlingen om ombygninger og andre forandringer vil konkrete
problemstillinger indgå i oplægget. Birgitte Jørgensen,
fagkoordinator, Københavns Kommune vil bistå Dorthe
Christophersen i gennemgangen af de konkrete eksempler.
11.30

Arkitekturen er en naturlig del af byggesagsbehandlingen

Ved direktør Lars Autrup, Arkitektforeningen

Borgere og politikere har en naturlig og legitim interesse i kvaliteten af det byggede miljø. Her indgår den arkitektoniske kvalitet som et centralt element. En kvalitet som i høj grad skal sikres gennem gode og stærke lokalplaner, men ofte er det ikke tilstrækkeligt til at sikre kvaliteten, hvilket giver anledning utilfredse borgere og frustrerede politikere.

Derfor er det helt essentielt at byggesagsbehandlingen sikres både kompetencer og mandat til at varetage den arkitektoniske kvalitet.
12.00

Afslutning

Ved Hans Eghøj, formand for DABYFO

Søg på sitet