Program - Byggelovsdage 2017

09.00

Registrering, kaffe/te

09.30

Velkomst

Ved Åse Nielsen, formand DABYFO
09.40

Nyt fra Trafik og Byggestyrelsen

Ved fuldmægtig Anne-Sofie Bang Lassesen (TBST)

Status på implementering af BR18 og certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet, overgangsperiode og vejledning til bekendtgørelserne. Opsamling på DABYFO-møder i september/oktober.
10.45

Kaffe/te

11.15

Planlovsændringer med særligt fokus på landzoneadministration

Ved advokat Jens Flensborg

Hvad er op og ned i administrationen af landzonen?

Hvad siger den seneste praksis fra Planklagenævnet?

Og hvilken betydning har de seneste planlovsændringerne for landzoneadministrationen – er det blevet nemmere at få tilladelse, og hvad er begrundelsen i givet fald?

Hvordan fortolkes udvidelsen i de umiddelbare rettigheder – og hvad skal kommunerne være særligt opmærksomme på?

Disse og andre spørgsmål vil advokat Jens Flensborg gøre os klogere på.

Derudover vil der blive vurderet på nogle af de nye muligheder i landzone, som de netop vedtagne planlovsændringer rummer.
skabe
12.15

Frokost

13.15

Genbrug af materialer

Ved Nanna Fannikke, jurist (TBST)

Oplæg om kommunens rolle som bygningsmyndighed ved anvendelsen af genbrugte byggevarer i byggeriet.
13.45

Statsforvaltningen

Ved kontorchef Hroar Kolmos og chefkonsulent Susann Starzet

Statsforvaltningen vil tage udgangspunkt i de sager der har været årsag til flest overvejelser i det forløbne år.
14.45

Rundvisning på bygningsreglementets nye digitale platform

Ved ac medarbejder Asser Simon Jørgensen (TBST)

Med ændringen af bygningsreglementet og en ny certificeringsordning følger en ny hjemmeside. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen viser rundt på den kommende side og giver en introduktion til de nye funktioner.
15.30

KL - om tilfredshedsmålinger

Ved specialkonsulent Mette Skovbjerg, Center for Vækst og Beskæftigelse og konsulent Pernille Stentebjerg, (KL)

En kort præsentation af KL’s nye tilfredshedsmåling af den kommunale service i forbindelse med sagsbehandlingen af bygge- og miljøsager, der er koblet til Byg & Miljø. nye modul i Byg og Miljø, der gør det muligt at måle tilfredsheden med byggesagsbehandlingen - både i den enkelte kommune og på landsbasis.
15.45

Kaffe/Te/Netværk

16.00

Afslutning

Ved Hans Eghøj, formand DABYFO

Søg på sitet