Byggelovsdage

 

DABYFO er initiativtager til at der hvert år holdes Byggelovsdag, hvor aktuelle emner tages op.

Byggelovsdagen planlægges i samarbejde med Bolig- og Planstyrelsen og afholdes traditionelt set over 2 dage med samme indhold i henholdsvis København og Trekantområdet.

Som noget nyt og med erfaringer vi fik under Covid 19 hvor det lykkedes os at komme bredere ud, vil Byggelovsdage 2021 blive afholdt som en hybrid, med mulighed for både fysisk fremmøde og for at følge dagen som webinar.

 

Byggelovsdage 2022

Vi glæder os til at kunne indbyde til Byggelovsdag den 21.11 i Kolding og den 28.11 i København, så sæt X i kalenderen allerede nu.

Byggelovsdage 2021

Forum for Danske Bygningsmyndigheder, DABYFO, indbyder i samarbejde med Bolig- og Planstyrelsen hermed ledere og medarbejdere fra de kommunale bygnings- og planmyndigheder til Byggelovsdag 2021.

Til Byggelovs- og Planlovsdagene i 2020 erfarede vi, at flere så med når vi sendte virtuelt. For at tilgodese begge interesser og komme bredere ud, afholdes Byggelovsdag 2021 som et kombineret fysisk fremmøde og virtuelt webinar den 15. og 23. november 2021.

Byggelovsdage 2020

Forum for Danske Bygningsmyndigheder, DABYFO, indbyder i samarbejde med Trafik- Bygge og Boligstyrelsen hermed ledere og medarbejdere fra de kommunale bygnings- og planmyndigheder til Byggelovsdag 2020.

På grund af den aktuelle situation vedr. COVID-19, har vi denne gang valgt at sætte strøm til og afholder arrangementet som et gratis webinar den 17. november 2020 i tidsrummet fra kl. 9-12.

Byggelovsdage 2019

Forum for Danske Bygningsmyndigheder, DABYFO, indbyder i samarbejde med Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen hermed ledere og medarbejdere fra de kommunale bygnings- og planmyndigheder til Byggelovsdage 2019.

Byggelovsdagen indeholder en række oplæg om det, der aktuelt rører sig inden for byggesagsområdet og er på vej.

Byggelovsdage 2018

DABYFO indbyder i samarbejde med Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen til Byggelovsdage 2018.

Byggelovsdage 2017

DABYFO indbyder i samarbejde med Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen til Byggelovsdage 2017.

Søg på sitet