Temadag 2019 - 2 steder i landet >
> Program for Temadag 2019
> Materiale fra Temadage
> Temadage arkiv
 

Program for Temadag 2019


09.30
Registrering, kaffe/te

10.00
Velkomst og praktisk info
 
10.15
BR18 overordnet og nyt fra Styrelsen

10.30
Stikprøvekontrol

11.00
Dokumentation
Ved ansøgningsfasen og ved færdigmelding, samt indplacering i brand- og konstruktionsklasser
12.00

Frokost
13.00
Dokumentation - fortsat
Ved ansøgningsfasen og ved færdigmelding, samt indplacering i brand- og konstruktionsklasser
14.00
Lovliggørelse og BR18

14.30
BR18 og Byg & Miljø
v/Kombit
15.00
Evaluering af BR18
15.15
Opsamling
16.00
Tak for i dag