Temadag 2019 - 2 steder i landet >
> Program for Temadag 2019
> Materiale fra Temadage
> Temadage arkiv
 

Temadag 2014 Program

Energistyrelsen besvarer henvendelser fra kommunerne pr. mail. I perioder stiller mange af kommunerne spørgsmål om de samme emner, uafhængigt af hinanden.
 
Dette viser, at der blandt kommunerne til tider er større interesse for særlige områder eller problemstillinger, som kan være relevante at tage op i bredere fora end blot at besvare henvendelserne pr mail.
 
Energistyrelsen, v/ Rikke Baier Holgersen og Charlotte Micheelsen, vil derfor gerne holde oplæg om emner i forbindelse med byggesags-behandlingen, som der i den seneste tid har været en bred interesse for.
 

10.00 - 10.15 Kaffe

10.15 - 12.15
Velkomst ved EBST og DABYFO

Lovliggørelse – helt generelt, men også især set i forhold til de kommuner, som efter DR’s program i Kontant om OC-Husene, kan forvente en del lovliggørelsessager. Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri –det er desværre ikke altid, at eksempelsamlingen læses og anvendes korrekt. 
12.15 - 12.45
Frokost og kollegial sparring
12.45 - 14.45
Midlertidige konstruktioner – både med sommerens ulykker i telte in mente samt orientering om status i arbejdet med udarbejdelse af den nye certificeringsordning for transportable konstruktioner.  Statikerordningen – orientering om, i hvilke byggesager der kan kræves dokumentation fra en anerkendt statiker. 
 


Opsamling - og tak for i dag
 


14.45 - 15.00 Kaffe
 

Tilmelding

Afholdes på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg 
 
Pris for dette arrangement er kr. 510,00

 
Der er nu lukket for tilmelding.