Temadag 2019 - 2 steder i landet >
> Program for Temadag 2019
> Materiale fra Temadage
> Temadage arkiv
 

Temadag 2009 Byggeskadeforsikring 2009

 

Erhvervs- og Byggestyrelsen og Dansk Bygningsinspektørforening indbyder hermed til TEMAMØDE omkring BYGGESKADEFORSIKRING

Mødet afholdtes d. 26.10.2009 kl. 9.30 hos Erhvervs- og Byggestyrelsen, Langelinje Allé 17, 2100 Kbh. Ø.

EBST og DABYFO har erfaret, at der er behov for redskaber vedr. byggeskadeforsikringen, så kommunerne får mere klarhed på området. De tilbagemeldinger DABYFO har fået fra kredsene og kredsformændene, peger alle i retning af et udpræget ønske om at skabe klarhed og fælles retning, i den kommunale administration af regelsættet omkring byggeskadeforsikring.

Som vi alle er blevet bekendt med, og som jeg finder anledning til her at fremhæve, kan det gå hen og blive et politisk problem i kommunerne, hvis ikke kommunerne håndterer reglerne omkring byggeskadeforsikring korrekt. Kommunerne kan blive ifaldet erstatningsansvar fra forbrugeren/bygherren, hvis de ikke har oplyst, at der skal tegnes en forsikring, når den skulle tegnes osv.

EBST og DABYFO har haft en god og konstruktiv dialog om den rejste problemstilling, og har med baggrund i denne, nu besluttet at gøre en fælles indsats for en nærmere afklaring.

Jeg skal på vegne af EBST og DABYFO opfordre til, at alle inviterede parter melder sig til workshoppen, da det er vigtigt at få udnyttet muligheden på workshoppen for at få skabt klarere rammer og bedre redskaber på området via brugerinddragelse. Skulle dette ikke være muligt, bedes der valgt en suppleant fra de inviterede kredse eller kommunener.

Temamødet vil have form af en workshop. Formålet med workshoppen er at få pin-pointet, hvilke behov kommunerne har for at kunne foretage en bedre sagsbehandling, herunder hvilke redskaber EBST kan tilvejebringe for kommunerne og at få synliggjort de svære væsentlige problemstillinger, som kommunerne arbejder med i dagligdagen og få afklaret, hvori udfordringerne ligger, så kommunerne kan hjælpes på vej med disse udfordringer.

Med venlig hilsen

Kristian Henriksen
Projektleder EBST /

Mikael E. Jensen
Formand DABYFO