Temadag 2019 - 2 steder i landet >
> Program for Temadag 2019
> Materiale fra Temadage
> Temadage arkiv
 

Temadag 2016

Torsdag den 14. april 2016 inviterer DABYFO til temadag med Trafik- og Byggestyrelsen.

Trafik- og Byggestyrelsen har sammen med kredsformændene i DABYFO drøftet en række emner, som kredsformændene har fået input til fra deres kredse.

Ud fra en række forslag til emner har Trafik- og Byggestyrelsen sammen med kredsformændene valgt, at bruge temadagen på to overordnede emner - henholdsvis tilgængelighed i bred forstand og sanktioner i byggeloven.

Trafik- og Byggestyrelsen vil endvidere kort orientere om status på ændringen af den tekniske byggesagsbehandling. Der er dog ikke lagt op til at ændringen af den tekniske byggesagsbehandling i videre omfang bliver drøftet på temadagen. Byggeriets parter vil derimod blive inviteret til at drøfte ændringen af den tekniske byggesagsbehandling i et andet forum.

Der vil blive holdt forholdsvis korte oplæg fra Trafik- og Byggestyrelsen, så der bliver plads til dialog og drøftelse med salen.