Temadag 2019 - 2 steder i landet >
> Program for Temadag 2019
> Materiale fra Temadage
> Temadage arkiv
 

Temadag 2016 Program


10.00 - 10.15
Kaffe og registrering

10.15 - 12.15
Velkomst ved DABYFO
Formand Åse Nielsen
 
 
Nyt fra Trafik- og Byggestyrelsen
TBST - Dorthe Christopersen, fuldmægtig
En kort status på ændringen af den tekniske byggesagsbehandling. Der er dog ikke lagt op til at ændringen af den tekniske byggesagsbehandling bliver drøftet på temadagen. Byggeriets parter vil i et andet forum blive inviteret til at drøfte ændringen af den tekniske byggesagsbehandling.
 
Tilgængelighed
TBST - Carsten Lykke Graversen, AC-medarbejder, arkitekt
 
 

Bygningsreglementet regulerer, hvordan man kommer frem til, ind i, rundt i og benytter en bygning, også hvis man har et handicap eller er dårligt gående m.v.


I 2005 blev der med Bekendtgørelse B1250 indført skærpede bestemmelser om tilgængelighedsforbedringer ved ombygninger i eksisterende byggeri, og i 2008 blev der indført en lang række nye krav til nybyggeri i bygningsreglementet, samtidig med at enkelte af de eksisterende krav blev skærpet.  

Følgende temaer på tilgængelighedsområdet vil blive drøftet:
 • Intro til tilgængelighedsbestemmelserne
 • Præsentation af SBI’s hjemmeside om tilgængelighed
 • Lidt om udviklingen af tilgængelighedsbestemmelserne i fremtiden
 • Kommunernes forpligtelse til at sikre, at tilgængelighedsbestemmelserne overholdes
 • Drøftelse af ”B 1250 – ”Bekendtgørelse om tilgængelighedsforanstaltninger i forbindelse med ombygninger i eksisterende byggeri”
 • Dialog med salen om knaster og udfordringer i relation til tilgængelighed

12.15 - 12.45
Frokost (1 stk. sandwich + 1 øl/vand) og kollegial sparring.
12.45 - 14.45
Sanktioner i byggeloven

TBST - Dorthe Christopersen, fuldmægtig
Følgende temaer om sanktioner i byggeloven vil blive drøftet:

 • Intro til byggelovens og bygningsreglementets straffebestemmelser
 • Kommunalbestyrelsens rolle som bygningsmyndighed, herunder muligheder og forpligtelser i medfør af byggeloven
 • Drøftelse af administrative bøder 
 • Anvendelsen af sanktioner i byggeloven
 • Konkrete eksempler fra virkelighedens verden, herunder udfordringer med lovliggørelse af kolonihaver 
 • Dialog og drøftelse med salen om knaster og udfordringer i relation til sanktioner i byggeloven
Opsamling - og tak for i dag
14.45 - 15.00
Kaffe