Temadag 2019 - 2 steder i landet >
> Program for Temadag 2019
> Materiale fra Temadage
> Temadage arkiv
 

Temadag 2011 Program

PROGRAM
 
10.00 - 12. 00
SAGSBEHANDLING OG BYGGESKADEFORSIKRING
 
Velkomst ved EBST og DABYFO
Evaluering af byggeskadeforsikringen
v/projektleder Mette Dybkjær
 
Sagsbehandling og registrering i BBR
 v/projektleder Mette Dybkjær
Pause med frugt og kaffe
 
Vejledningen til byggeskadeforsikringen
 v/specialkonsulent Line Himmelstrup
 
Sanktioner, regler og muligheder
 v/specialkonsulent Line Himmelstrup
12.00 - 12.45
Frokost
12.00 - 15.00
GRUPPEARBEJDE OM REGISTRERING, HÅNDHÆVELSESREGLER OG FORBRUGERNE
 
Oplæg om gruppearbejde, baggrund og proces
v/Mette Dybkjær
 
Gruppearbejde
Deltagerne inddeles i grupper under emnerne:

A. Registrering
B. Håndhævelsesreglerne
C. Hvordan når vi forbrugerne
 
Grupperne skal diskutere spørgsmål/emner der udsendes forud for dagen.
Pause med kaffe og kage (15 min)
Fremlæggelse fra grupperne
Hver gruppe skal fremlægge, hvad de er nået frem til.
Opsamling – og tak for i dag