Referat CEBC møde, oktober 2013

Building Control in Israel and any forthcoming changes; The proposed new Building Control system/ Israel Ministry of the Interior
7. oktober 2013
08:04
Introduction: The reform in PBL, Motives, Triggers, Targets and Solutions
Dr. Arch. Osnat Rosen Kremer - Building and planning administration - Ministry of the Interior.
 
Baggrund for ny lovgivning og medlemskab af CEBC var en større ulykke (Versailles) i 2001 på baggrund af kompleksitet og forvirring i lovgivning og sagsbehandling. Bygningen var fra 1996. Myndighederne så ikke på det tekniske (Materialet blev indsendt til myndighederne, som ikke tjekkede noget - ikke havde de nødvendige kompetencer). Alt kræver tilladelse men ingen respekterer loven.
Derfor forsøger man nu at simplificere lovgivningen, så der bliver mere kvalitet, kvantitet ( flere tilladelser på mindre tid), mere professionalisme, påvirkning af markedet, ”autoriserede godkendere”, Digital ansøgning og e-tiladelser. Alle steps er online.
 
Ingen lokale myndigheder har været involveret i ændringerne.
 
Israel har 120 lokale myndigheder - 300 til plan (= mere lokalt)
 
 
The new process of Building Applications and Permits
Arch. Vardit Isaac
 
Risk-metoder i gamle bygninger
IT og procedure - gennemskuelighed.
 
Udtagelser for byggesagsbehandling 0 dg (ganske små strukture/ændringer) – mindre tilladelser - 45 dag  - fuld tilladelse max 90dg.
Der er lavet en såkaldt "building portal"(digital ansøgning mv. se forrige punkt)
 
Man skal først skrive hvad man ønsker, derefter får man alle nødvendige oplysninger, som kommunen har til sagen - inkl. planmæssige kommentarer ( en slags forhåndsdialog). Derefter laves ansøgning inkl. accept fra naboer. Herefter udsteder myndigheden byggetilladelse. 30dg. Stram tidsplan. CBC tjekker det tekniske inden tilladelse. Herefter skal ejeren udpege de ansvarlige og oplyse dette til kommunen.
Til sidst gives ibrugtagningstilladelse efter syn på stedet inkl.plan/ landskab. Her deltager CBC og lokale myndigheder. 
 
De lokale myndigheder kontrollere alene Plan. CBC det tekniske - kan være autoriserede firmaer. Herefter udstedes tilladelse af kun en myndighed. Autoriserede surveyers (ikke myndigheder) kan udstede tilladelse
 
Gebyrerne vil ikke dække udgifterne
 
Byggesagsbehandling på nuværende tidspunkt i Israel : 19 procedure og ca. 230 dg
 
The proposed new Building Control System
Eng. Arch. Opher E. Sever