Referat CEBC møde, oktober 2015

Søndag d. 11. oktober mødtes en delegationen på 42 personer fra 19 nationaliteter. Mødet blev indledt med en udflugt til verdensudstillingen EXPO 2015: Det var en spændende udflugt, men samtidig lidt frustrerende da der var voldsomt mange mennesker på udstillingsområdet. Ifølge vores guide skyldes det kombinationen af at det var søndag, vejret var godt – og det var gået op for milaneserne at udstillingen lukkede om 20 dage.

Om aftenen var vi alle inviteret hjem til den lokale vært for CEBC mødet, Aldo, til en snack og drink – og det var en oplevelse at få lov at komme i et privat hjem.

 

Det egentlige Business meeting begyndte mandag morgen: Letland deltog som observatører inden endelig optagelse.

Dette års møde, bar præg af at der var valgt til ny præsident. Det blev Frankrigs repræsentant , Laurent Peinaud, der blev valgt. UKs, Paul, blev valgt til vicepræsident. Der var drøftelser om en prioritering af hvilke mål for CEBC der skal arbejdes med, og en bred enighed om nødvendigheden af at få defineret ”værdien af byggesagsbehandling” som det vigtigste emne. Kontigentet blev hævet fra 1100 til 1250 euro pr. år.

 

Vi hørte bl.a. indlæg om byggesagsbehandling i Italien, Island, Cypern, Israel og Letland. Helt overordnet kan man konstatere at flere lande arbejder på en form for privatisering af den tekniske del af byggesagsbehandlingen. Det er derfor nyttigt at vi holder øje med hvilke lande der kunne være interessante at lære af. Personligt tror jeg at Norge og Island anvender modeller der kunne implementeres i DK. I UK kan man som bygherre frit vælge mellem privat og offentlig byggesagsbehandling – hvilket tilsyneladende giver nogle udfordringer.

 

Vi fik en gennemgang af World Bank Groups undersøgelse om vilkårene i forbindelse med at etablere en virksomhed i verdens lande. Ifølge den undersøgelse, er Danmark placeret som nr. 5 i kategorien ”Hvor nemt er det at få en byggetilladelse” – se evt. linket: http://www.doingbusiness.org/rankings

 

Det er vigtigt, at vi i Danmark i forbindelse med implementering af en evt. ny struktur for byggesagsbehandlingen i Danmark (ved eksempelvis centralisering/udlicitering af den tekniske del af byggesagsbehandlingen) ikke ”smider barnet ud med badevandet” og implementerer en struktur for byggesagsbehandlingen som bevirker at vi performer ringere.