Grønt tema LEDERENS SYNSVINKEL

Indledning: Du er lederen og den, der i praksis skal bære forandringerne igennem. Læs refleksionen blandt deltagerne over deres bevæggrunde til at udføre opgaven samt rammeforudsætningerne for den.
DABYFO workshop ledelse udfyldt skema.docx
(19,03 KB)