Program for Planlovsdage 2020


09.00 Registrering, kaffe/te
09.30
Velkomst
Præsentation af DABYFO og DABYFO's samarbejde med KTC
Ved Hans Eghøj, formand DABYFO
09.45
Nyt fra Erhvervsstyrelsen
Ved Sara Aasted Paarup, kontorchef, Erhvervsstyrelsen
10.20
KAN PLANLOVEN BIDRAGE EFFEKTIVT TIL DEN GRØNNE OMSTILLING?
Regeringen ønsker at gennemføre en ambitiøs grøn omstilling, hvor hensyn til konkurrenceevne og danske arbejdspladser i hele landet går hånd i hånd med hensyn til miljø og klima.
 
I evalueringen af planloven ses der på, hvordan planloven kan bidrage. Er der de rigtige instrumenter til en bæredygtig udvikling af erhverv, turisme, byer, landdistrikter, natur, miljø og klimaforanstaltninger?
 
Ved Sara Aasted Paarup, kontorchef, Erhvervsstyrelsen
11.00
Kaffe/te
11.25
KLIMAPLANLÆGNING I KOMMUNERNE
I DK2020 projektet er 20 klimaambitiøse kommuner lige nu i gang med at udarbejde pariskompatible klimahandlingsplaner. Samtidig har CONCITO i regi af DK2020 undersøgt klimaplanlægningen i alle landets kommuner.
 
Hør resultater og anbefalinger fra ny rapport om kommunernes klimaplanlægning, der lægger op debat om en styrket klimaindsats i hele landet.

Ved Anna Esbjørn, programleder CONCITO

12.15
Frokost
13.30
BYGGERI OG ANLÆG MED LAVERE CO2-AFTRYK
KL har i januar 2020 udsendt et udspil med 48 forslag til en styrket lokal klimaindsats.
 
På plan- og byggeområdet ønsker KL nye muligheder for at stille krav til byggeriet samt nye virkemidler til udbygning af vedvarende energi. Udspillet er rettet mod Christiansborgs arbejde med den kommende klimahandleplan.

Ved Berit Mathiesen, chefkonsulent KL
13.45
HVAD SKAL VI BRUGE AREALERNE TIL?
Oplæg om emnet, og paneldebat hvor forskellige vinkler indenfor landbrugsinteresser, biodiversitet/natur, kommunernes og de statslige roller vil blive belyst og diskuteret.

Ved ordstyrer Anna Esbjørn, CONCITO
15.15
Afslutning
Ved Hans Eghøj, formand DABYFO
 

15.20
Kaffe/Te/Netværk