Planlovsdage 2019


Planlovsdage 2019
 
DABYFO indbyder i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, Danske Planchefer og KTC, alle ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø- og byggesagsafdelinger til Planlovsdage 2019.

På dette års planlovsdage vil vi blive præsenteret for særlige fokusområder i lovgivningen og forskellige værktøjer/projekter, der giver et bud på, hvad vi kan arbejde med i vores planlægning. Herudover med lidt forskellige bud på særlige fokusområder, hvad enten vi taler om land eller by.

Planlovsdagene vil således byde på spændende og aktuelle indlæg, som belyses fra forskellig vinkler og med forskellige oplægsholdere.

Du vil herudover få mulighed for at udbygge dit netværk og diskutere emnerne med dine kolleger.

Vi håber derudover, at programmet giver anledning til refleksion og inspiration til, hvordan du på bedste vis kan arbejde videre med planlægningen i din egen kommune.

Tilmeldingfrist er 26. februar 2019. Bekræftelse udsendes efter fristens udløb.


Kommune/andet:  
Evt. bruger ID:
Stilling:  
Navn:  
Adresse:  
Postnr./by:  
Telefon:  
Email:  
EAN:  
Arrangement: