Program for Planlovsdage 2016


09.00 Registrering, kaffe/te
09.30 Velkomst
Ved Åse Nielsen, formand DABYFO
09.40
Nyt fra Erhvervsstyrelsen
Ved vicedirektør Anders Hoffmann, Erhvervsstyrelsen
10.05
Nyt om planloven
Ved vicedirektør Anders Hoffmann, Erhvervsstyrelsen 
10.35 Kaffe/te
11.00
Kystområder
Regeringen vil gøre det lettere for private investorer  og kommunerne at udføre tiltag i kystnærhedszonen - med respekt for natur og miljø. 

Aalborg og Middelfart: Dansk Kyst- og Naturturisme vil give deres bud på hvad ændringer i planloven kan skabe af muligheder for destinationsudviklingen i den danske natur.  

Ved teamleder Jakob R. Kirkegaard Larsen, Destinationsudvikling, Dansk Kyst- og Naturturisme. 

København: Lolland Kommune, vil som en af de ti godkendte forsøgsordningskommuner fortælle om deres erfaringer, samt hvordan forsøgsordningen spiller ind i resten af kommunens turismestrategi.

Ved souschef, Henrik Madsen, Udvikling og Erhverv, Lolland Kommune
11.30
Detailhandel
Udviklingen i detailhandelen og de nyeste tendenser – erfaringer fra blandt andet Fynsundersøgelsen, som ligger til grund for den seneste redegørelse om detailhandel fra december 2015.
 
Hvad betyder en liberalisering af planlovens detailhandelsregler for kommunerne, detailhandelsaktørerne og borgerne? 

Ved administrerende direktør Per Nyborg, Institut for Centerplanlægning
12.00 By og Land
Omdannelse af tomme landbrugsbygninger, mulighed for større udvidelser og friere rammer for borgere og kommuner, er nogle af de liberaliseringer regeringen ønsker i planloven for det åbne land. Lektor Jørgen Møller, Aalborg universitet, Institut for planlægning, vil kaste lys over hvad ændringerne kan komme til at betyde for byudviklingen i landzonen og forholdet mellem by og land.  
 
Ved lektor Jørgen Møller, Aalborg universitet, Institut for planlægning
12.30
Frokost

13.30
Kortere høringsfrister
- borgerindragelse og interne processer
Regeringen ønsker kortere høringsfrister fra minimum 8 uger til minimum 4. Hvilke krav stiller det til kommunernes inddragelse af borgere, developere, interessenter og hvordan vil forslaget påvirke kommunernes interne høringsproces? Aalborg Kommunes By- og Landskabsforvaltning fra Aalborg Kommune vil fortælle om deres aktive borgerinddragelsesmetoder, og reflektere over, hvad regeringens forslag vil betyde for kommunens planpraksis fremover. 

Ved planlægger Mette Kristoffersen, Aalborg Kommunes By- og Landskabsforvaltningen
14.00
Samspillet mellem statslige og kommunale interesser
Staten skal have mindre indflydelse på, hvordan der planlægges lokalt ude i kommunerne. Fremover er det statslige interesser, som fastholdelse af store produktionsvirksomheder, transportkorridorer, natur og miljø, kulturarv og landskaber, der er udslagsgivende for den statslige indblanding.

Med udgangspunkt i praksis og forskning vil den inviterede planlægger sætte fokus på den nye rollefordeling mellem staten og kommunerne, samt sætte ord på kommunernes nye rolle som følge af de friere rammer for planlægning.

Ved Line Hvingel, landinspektør, ph.d. Ansat som planlægger ved COWI samt ekstern lektor Aalborg Universitet  


14.30
Paneldebat
Dagens 5 sidste oplægsholdere mødes i en paneldebat.
 
Ordstyrer i debatten er Søren Møller Christensen, der i det daglige rådgiver kommuner, fonde og ministerier om by- og landdistriktsudvikling. Søren Møller Christensen er partner i carlberg/christensen og er uddannet etnolog.
15.30
Kaffe/kage/netværk

15.50
Afslutning