Referat CEBC møde, oktober 2012

Building Control Report October 2012 Issue 1: 
bcr4The Consortium of European Building Control (CEBC) provides a forum where those responsible for the content of Building Regulations in European countries, together with those who carry out technical assessments and try to ensure compliance, can meet and exchange views on matters of mutual interest. It generally holds two meetings each year to which all members are invited. A main topic of the CEBC meeting in Paris October 2011 was "The Value of Building Control". The report is the result of workshop discussions and subsequent general debate.

In recent years, the value of the building control system in a number of countries seems to have been increasingly questioned, with some Member States pursuing a deregulatory agenda. The Consortium therefore decided to undertake an analysis of the perceived value of building control. This analysis took the form of an in-depth debate at the meeting of the Consortium held in Paris in October 2011, at which the following 16 countries were represented: Austria, Belgium, Croatia, Cyprus, Denmark, England and Wales, Finland, France, Germany, Ireland, Israel, Netherlands, Norway, Poland, Scotland, and Sweden. Participants were divided into five groups, with rapporteurs from Austria, Germany, Croatia, Norway and England. This report is based on the responses provided by the rapporteurs, and the points made in the subsequent general debate.

Download the report here:  Value of building control 550.39 Kb
 
 
 
BIRGITTE KOFOED REFERERER FRA MØDET I HAMBURG maj 2012: I CEBC er man interesseret i værdien af bygesagsbehandlingen og man ser derfor efter fejl for at kunne opgøre, hvilket værditab, der er undgået på grund af byggesagsbehandlingen. Kun få lande laver systematisk opfølgning. I Ungarn er man nået frem til at hver euro til byggesagsbehandling betaler sig 5 gange hjem. Byggesagsbehandlingen sikrer dermed at bygeriet har den forventede levetid, at handicappede kan færdes i dem, snelastsikring og brandsikring osv. Generelt gøres der ikke nok i Europa for at promovere byggesagsbehandling og dens værdi.
 
VIP, foreningen, der i Tyskland fører kontrol med konstruktioneri bygningerne i Hamburg, mener at byggesagsbehandling kun giver værdi, hvis formålet er et ønske om kvalitet. Foreningens formand sagde bl.a: ”Vi får det vi gerne vil have”. Forestil dig det billigste teater, de billigste musikere og de billigste instrumenter, de bageste rækker. Benchmarking – hvad giver det for en oplevelse? Tilsvarende kan man se på byggesagsbehandlingen Kvalitet er nøgleordet, ellers giver det ikke menig. Alle skal være enige om kvalitet er vigtigt. Og dem der kontrollerer dette skal være gode til det. I Tyskland kræves 10-15 års erfaring for at kunne udføre dette arbejde. Derudover eksamener og minimumsalder på 35 år. I Tyskland tjekkes også alle arbejdstegninger på stedet. M.h.t. privattisering ”Club of Rome”. Man kan privatisere for meget. Byg, tjek, ret fejl er den løsning, der vælges i mange lande, men måske ikke den mest klimavenlige.
 
Også i Tysklandmangler kommunerne penge og derfor samarbejdes der med private. De
arbejder dog for kommunerne og der er forskellige krav, herunder at disse skal være forsikrede.
 
I Tyrkiet har private, der godkender byggeri man certificering, der kvalificerer firmaerne til at arbejde på forskellige niveauer fra enfamiliehuse til koncertsale. Det er et nyt projekt efter sidste store jordskælv. Lige nu må firmaer, der godkender ikke selv projektere. Det forventes at blive ændret. I Italien udvikler man for tiden et system med BIM og CAD. Italien er med i organisationen ”Building smart”. Også Sverige og Norge deltager her. I Frankrig udbetaler forsikringsselskaberne enorme summer i forsikringssager på grund af fejl og mangler i byggeriet.
 
I Tyskland er der nu kun 4 selskaber, der vil tegne forsikringer. Også de europæiske standarder blev diskuteret ved sidste CEBC møde. De europæiske standarder er blevet så uoverskuelige. De fungerer kun i teorien ikke i praksis. De består af mange dele, er meget detaljerede, dækker også meget specielt byggeri og der kræves gennemlæsning af tusindvis af sider. De kan ikke anvendes af dem der rent fatisk skal bruge dem i praksis. Tidligere har standarderne været brugt af mange andre lande i verden, som nu vender sig mod USA, som har nogle mere tilgængelige standarder. Det er et problem for firmaer, der arbejder globalt. Europa mister lydhørhed i forhold til omverdenen. Verdensbanken ser på byggelovgivningen i lande, hvor man støtter byggeri.
 
Verdensbanken er bekymret over den manglende kontrol af byggerier, da bl.a. det giver i fejl i byggerierne. Man vil fremover ikke kun se på intensionerne i byggelovgivningen, men også på om det der nu bliver bygget, er det der må bygges/overholder lovgivningen. Verdensbanken mener at der på verdensplan i dag står bygninger for 7 trilliarder dollars, der er ulovligt opført i strid med lovgivning. Slovenien er et lille og nyt land. Kun 2 mill indb. Der er 220 kommuner, fordi kommunerne fortsat deler sig, da de ikke kan blive enige. Staten har 15 steder fordelt rundt i landet, hvor man laver byggesagsbehandling. Her tjekker man kun, at de nødvendige tilladelser er til stede, og at der er betalt, samt at godkendte firmaer, arkitekter og ingeniører, har udført statik, energi og brand. Også her laver man naboorienteringer, så naboer inden et byggeri kan give deres mening til kende. En byggetilladelsen gælder 2 år. En ekspert får 400 euro for at stå for inspektionerne på byggepladsen. Der skal foretages inspektioner og bygherre betaler. Der er typisk 4 syn til hver 400 euro. SBI medarbejder fortalte på CEBC mødet om de mange måder, der måles lyd på i Europa. Her er lang vej igen til en harmonisering.