Program for Byggelovsdage 2017

09.00 Registrering, kaffe/te  
09.30 Velkomst
Ved Åse Nielsen, formand for DABYFO
09.40
Nyt fra Trafik og Byggestyrelsen
Ved fuldmægtig Anne-Sofie Bang Lassesen (TBST)
Status på implementering af BR18 og certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet, overgangsperiode og vejledning til bekendtgørelserne. Opsamling på DABYFO-møder i september/oktober.
10.45
Kaffe/te
11.15
Planlovsændringer med særligt fokus på landzoneadministration
Ved advokat Jens Flensborg 
Hvad er op og ned i administrationen af landzonen?
 
Hvad siger den seneste praksis fra Planklagenævnet?
 
Og hvilken betydning har de seneste planlovsændringerne for landzoneadministrationen – er det blevet nemmere  at få tilladelse, og hvad er begrundelsen i givet fald?
 
Hvordan fortolkes udvidelsen i de umiddelbare rettigheder – og hvad skal kommunerne være særligt opmærksomme på?

Disse og andre spørgsmål vil advokat Jens Flensborg gøre os klogere på.
 
Derudover vil der blive vurderet på nogle af de nye muligheder i landzone, som de netop vedtagne planlovsændringer rummer.
skabe 
12.15
Frokost
13.15
Ændring af regler for sekundært byggeri
Ved fuldmægtig Emil Engel Magnussen (TBST)
Den 1. juli 2017 blev reglerne for opførelse af garager, carporte, udhuse o.l. ændret, da anmeldelsesbegrebet blev afskaffet. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fortæller om ændringen og den vejledning, der er lavet om emnet.
13.45
Statsforvaltningen
Ved kontorchef Hroar Kolmos og chefkonsulent Susann Starzet                                                       
Statsforvaltningen vil tage udgangspunkt i de sager der har været årsag til flest overvejelser i det forløbne år.
14.45 Rundvisning på bygningsreglementets nye digitale platform
Ved ac medarbejder Asser Simon Jørgensen (TBST)
Med ændringen af bygningsreglementet og en ny certificeringsordning følger en ny hjemmeside. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen viser rundt på den kommende side og giver en introduktion til de nye funktioner.
15.30
KL - om tilfredshedsmålinger
Ved specialkonsulent Mette Skovbjerg, Center for Vækst og Beskæftigelse og konsulent Pernille Stentebjerg, (KL)
 
En kort præsentation af KL’s nye tilfredshedsmåling af den kommunale service i forbindelse med sagsbehandlingen af bygge- og miljøsager, der er koblet til Byg & Miljø. nye modul i Byg og Miljø, der gør det muligt at måle tilfredsheden med byggesagsbehandlingen - både i den enkelte kommune og på landsbasis.
15.45 Kaffe/Kage/Netværk
16.00

Afslutning