Program for Byggelovsdage 2016

09.00 Registrering, kaffe/te 
09.30 Velkomst
Ved Åse Nielsen, formand for DABYFO
09.40
Nyt fra Trafik og Byggestyrelsen
Ved fuldmægtig Anne-Sofie Bang Lassesen (TBST)
Status på implementering af certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold. Ændring af lovliggørelsesvejledningen m.v.
10.15
Byggeskadeforsikring
Ved fuldmægtig Dorthe Christophersen (TBST) 
Fra 1. juli 2016 er ejendomme som skal anvendes til udlejning, undtaget fra kravet om byggeskadeforsikring.

Trafik- og Byggestyrelsen vil fortælle om kommunernes rolle ved ansøgning og færdigmelding i sager med udlejningsejendomme. Ny revideret vejledning fra juni 2016 om bygge- skadeforsikring vil endvidere blive præsenteret.
10.45
Kaffe/te
11.15
Midlertidighed i byer og bygninger
Ved direktør Jesper Koefoed-Melson, GivRum
Midlertidige projekter i byrum og bygninger er i de senere år, blevet en fremherskende metode til at vække ressourcer i lokalområder, og på sigt skabe bæredygtige innovationer og permanente løsninger.

GivRum var blandt de første i Danmark, der begyndte at arbejde strategisk med midlertidig byudvikling. Direktør Jesper Koefoed-Melson vil præsentere metoder og projekter, der kan inspirere til, hvordan midlertidighed kan bruges til at samskabe løsninger inden for eksempelvis
bosætning, husning af flygtninge og etableringen af kreative miljøer.
12.15 Frokost
13.15
Skorstensfejerområdet
Ved fuldmægtig Dorthe Christophersen (TBST)
Trafik- og Byggestyrelsen har på baggrund af en række henvendelser fra kommunerne om fortolkningen af reguleringen på skorstensfejerområdet udarbejdet en vejledende fortolkning og igangsat en ændring af reguleringen, som styrelsen vil fortælle om.
13.45 Driftsmæssige forskrifter - transportable konstruktioner (flytning af bestemmelser fra Beredskabslov til Byggelov)
Ved fuldmægtig Anne-Sophie Bang Lassesen (TBST)
Som en del af seneste ændring af byggeloven følger de driftsmæssige bestemmelser for transportable konstruktioner fremadrettet af bygningsreglementet. Men hvad indebærer ændringen for henholdsvis kommuner og arrangører?
14.15
Byg og Miljø samt BBR
Ved chefkonsulent Lone Johannesen, KL - projektleder Pernille Østerbye, Kombit og projektleder Tine Killian Garbers, KL
En politisk aftale om fælles servicemål for byggesager, miljø- og husdyrgodkendelser,
et genudbud af Byg og Miljø og lovliggørelsessager i forlængelse af SKATs kommende BBR-erhvervsenhedsregistreringer optager i øjeblikket arbejdet i de kommunale byggesagsafdelinger.

KL og KOMBIT fortæller derfor på byggelovsdagene om:

  • KLs arbejde med udmøntning af servicemålsaftalen samt opmærksomhedspunkter ift. logningen i Byg og Miljø.
  • Status for arbejdet med Byg og Miljø - herunder brugervenlighed og genudbud.
  • KLs overvejelser vedr. håndtering af lovliggørelsessager.
15.15
Kaffe/Kage/Netværk
15.30

Afslutning