Indbydelse til Byggelovsdage 2016

Forum for Danske Bygningsmyndigheder, DABYFO, indbyder i samarbejde med Trafik og Byggestyrelsen hermed ledere og medarbejdere fra de kommunale bygnings- og planmyndigheder til Byggelovsdage 2016.
 
Byggelovsdagen vil indeholde en række oplæg, om det der aktuelt rører sig inden for byggesagsområdet.

Byggelovgivning:
I januar 2016 fremlagde Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt ”Lovforslag L101, Forslag til lov om ændring af byggeloven”.
(Indførelse af certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold, undtagelse af udlejningsejendomme for byggeskadeforsikring, ændring af lovgrundlag for brandregulering m.v.). Lovforslaget blev endelig vedtaget den 21. april 2016.
 
Lovforslaget giver ministeren bemyndigelse til, at kunne indføre en certificeringsordning, i stedet for den nuværende kommunale sagsbehandling af de tekniske bestemmelser.
På BYGGELOVSDAGEN vil Trafik- og Byggestyrelsen orientere os om status på arbejdet med certificeringsordningen, og komme ind på, hvad der ellers rører sig her og nu inden for fagområdet.

Byg og Miljø:
Kommunernes fælles digitale platform, Byg og Miljø, er blevet et vigtigt redskab i kommunernes byggesagsbehandling. Byg og Miljø danner samtidig grundlag for registrering af sagsbehandlingstiderne og vil fremadrettet være den database, der afspejler hvordan kommunerne, hver især lever op til de fastsatte servicemål. Det stiller store krav til både det digitale system og til brugerne, hvis vi skal se et reelt og sammenligneligt resultat. KL og Kombit vil orientere om arbejdet med den fælles
digitale platform - Byg og Miljø.

BBR
Kommunerne er pålagt en række ekstra opgaver for at sikre korrekt BBR-data. KL vil komme med et bud på håndtering af de lovliggørelsessager registreringerne medfører.

Midlertidighed:
Fra en plankultur, hvor man planlægger for et område på én gang og fastlægger en række aktiviteter på forhånd, er plankulturen ved at bevæge sig over mod en større og større anerkendelse af, at områder forandrer sig mere og mere hastigt.

Der er begyndt at komme en større efterspørgsel og iværksat initiativer, om at ’gøre noget ved’ steder eller bygninger der mangler liv - og også et behov for mere alsidig og fleksibel brug af bygninger og byrum.
På Byggelovsdagene vil vi få et indblik i, hvordan midlertidighed kan tænkes positivt ind i forskellige udviklingssammenhænge.

Med udgangspunkt i ovennævnte emner og dagens øvrige program, vil vi byde dig velkommen til en spændende BYGGELOVSDAG, hvor du udover at høre det nyeste inden for fagområdet, også får rig mulighed for at udbygge dit netværk.

 
Byggelovsdagene gennemføres som 2 ens arrangementer i
  • København, tirsdag den 8. november 2016 på Comwell Conference Center (Ved Bella Sky)
  • Kolding, tirsdag den 15. november 2016 på Hotel Koldingfjord

Med venlig hilsen
  
Åse Nielsen
Formand for DABYFO og KTC faggruppen for byggelov