Program for Byggelovsdage 2015

09.00 Registrering, kaffe/te
09.30 Velkomst
Ved Åse Nielsen, formand for DABYFO og KTC faggruppen for Byggelov
09.45
Nyt fra Trafik og Byggestyrelsen
Ved Dorthe Christoffersen, fuldmægtig, Trafik og Byggestyrelsen
Efter valget er det tidligere Energistyrelsen blevet ressortomlagt til Trafik- og Byggestyrelsen. Styrelsen får mange henvendelser fra kommunerne og fortæller lidt om karakteren af henvendelserne og styrelsens rolle i forhold til kommunerne. Styrelsen fortæller endvidere om status på byggepolitisk strategi og andre aktuelle emner.
10.15
BR15 - Primære ændringer
Ved Niels Bruus Varming, specialkonsulent, Trafik og Byggestyrelsen 
BR15 træder i kraft 1. januar 2016 med overgangsperiode frem til 1. juli 2016 hvis alt går som forventet. De primære ændringer i BR15 gennemgås og uddybes. Det drejer sig fortrinsvis om ændringer til energikravene i bygningsreglementet, bl.a. opgradering af kravene til bygningers energimæssige ydeevne som fastlagt i energiaftalen fra 2008.
10.45
Tværkommunale samarbejder
Ved Mette Preisler, afdelingschef, Rudersdal Kommune
4K kommunerne (Gladsaxe, Rudersdal, Gentofte og Lyngby Taarbæk) vil fortælle om det tværkommunale samarbejde. 
Hvordan er opgaven grebet an, hvordan virker det i praksis, plusser og minusser. Den videre udvikling af modellen. 
11.15
Kaffe/te
11.45
Evaluering af bestemmelserne i BR om flytbare konstruktioner
Ved Anne-Sofie Bang Lassesen, fuldmægtig, Trafik og Byggestyrelsen
Trafik- og Byggestyrelsen får mange henvendelser om transportable konstruktioner og fortæller om erfaringerne og udfordringerne med certificeringsordningen.
12.30 Frokost
13.30
Evaluering af gebyrreglerne
Ved Sezen Zeynep Celik, fuldmægtig, Trafik og Byggestyrelsen
De nye gebyrregler har givet anledning til mange henvendelser og på den baggrund fortæller Trafik- og Byggestyrelsen om gebyrreglerne i byggeloven og BR 10. Den tidligere gebyrvejledning er blevet revideret og der fortælles om udvalgte problemstillinger i relation hertil.
14.00 Statsforvaltningen
Ved Trine Frydkjær Paulsen, cand.jur. / Hroar Kolmos, kontorchef, Statsforvaltningen 
Oplægget vil tage udgangspunkt i påbud, herunder reglerne for varsling og udarbejdelse af påbud. Reglerne om retlig og faktisk lovliggørelse, herunder indrettelseshensynet, vil også indgå i oplægget.
15.30
Opsamling på dagens indlæg og eventuelle spørgsmål
Ved Åse Nielsen, formand for DABYFO / KTC faggruppen for Byggelov
15.45
Kaffe/te
"To stay" eller "to go"