Indbydelse til Byggelovsdage 2015

Forum for Danske Bygningsmyndigheder, DABYFO, indbyder i samarbejde med Trafik og Byggestyrelsen herved ledere og medarbejdere fra de kommunale bygnings- og planmyndigheder til Byggelovsdage 2015.

I forbindelse med regeringsskiftet er byggelovsområdet flyttet til Trafik og Byggestyrelsen, der på BYGGELOVSDAGEN vil orientere os om den retning, vi nu bevæger os i. Styrelsen vil herunder blandt andet komme ind på deres rolle i forhold til kommunerne, samt give status på den byggepolitiske strategi. 

Det nye bygningsreglement BR15 forventes at træde i kraft 1. januar 2016. Det er hovedsageligt kravene til energiforbruget, der er skærpet. Trafik og Byggestyrelsen vil orientere om de væsentligste ændringer.

Herudover vil Trafik og Byggestyrelsen give status på henholdsvis gebyrbestemmelserne og certificeringsordningen for transportable konstruktioner.

Vækst og erhvervsfremme, relateret til den kommunale sagsbehandling, er i fokus. Mange initiativer er sat i værk i kommunerne, for at løse opgaven bedst muligt. Der effektiviseres og der findes nye samarbejdsformer som led i udviklingen.

Et eksempel på tværkommunalt samarbejde omkring byggesagsbehandlingen, vil blive præsenteret på Byggelovsdagen. ”4K” kommunerne (Gladsaxe, Rudersdal, Gentofte og Lyngby Taarbæk), der siden 2012 har arbejdet med modellen ”Center uden Vægge”, vil fortælle hvordan de har grebet opgaven an og hvordan samarbejdet virker i praksis.

Samarbejdet omfatter blandt andet:
  • IT/Digitalisering (fælles implementering af Byg & Miljø samt udvikling af en fælles digital platform for fortolkningsgrundlag)
  • Fælles administrationsgrundlag for byggesagsbehandlingen (herunder ensartet niveau for fortolkning og sagsbehandling i byggesager)
  • Fælles screenings- og vejledningsfunktion og
  • Kompetenceudvikling og ansættelsesforhold
Sidst, men ikke mindst vil Statsforvaltningen på BYGGELOVSDAGEN komme ind på nogle af de problemstillinger, hvor de oplever, at der ofte begås flest fejl i sagsbehandlingen og vise både gode og dårlige eksempler. I år vil Statsforvaltningen særligt berøre problematikkerne vedrørende lovliggørelsessager.

Velkommen til en spændende BYGGELOVSDAG, hvor du udover at høre det nyeste indenfor fagområdet, også får rig mulighed for at udbygge dit netværk.
 
Byggelovsdagene gennemføres som 2 ens arrangementer i
Vejle Hotel Munkebjerg, Munkebjergvej 125, Vejle 11. nov. 2015
København Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte 24. nov. 2015

Med venlig hilsen
  
Åse Nielsen
Formand for DABYFO og KTC faggruppen for byggelov