Temadag 2019 - 2 steder i landet >
> Program for Temadag 2019
> Materiale fra Temadage
> Temadage arkiv
 

Temadag 2011 Byggeskadeforsikring

 

Erhvervs- og Byggestyrelsen og Forum for Danske Bygningsmyndigheder, indbyder til workshop om byggeskadeforsikringen

Den 28. februar kl. 10.00 til 15.00 hos
Erhvervs- og Byggestyrelsen, Langelinie Allé 17, 4. sal,
2100 København Ø.


Kommunerne spiller en helt central rolle i administrationen af den nu knap 3 år gamle byggeskadeforsikring. Kontrollen af hvorvidt ordningen overholdes – altså om der tegnes forsikring i de byggerier, som er omfattet af forsikringskravet, udøves i forbindelse med den kommunale byggesagsbehandling.

I en netop afsluttet evaluering af ordningen, har det vist sig, at der er meget stor forskel på, hvordan ordningen administreres i de enkelte kommuner, samt at kommunernes mulighed for at udskrive administrative bøder, hvis ordningen ikke overholdes, ikke udnyttes i ret mange kommuner.

Samtidig pegede evalueringen på, at der fortsat er omkring 30 procent af de byggerier, der er omfattet af ordningen, hvor den lovpligtige forsikring ikke tegnes.

For at optimere administrationen af ordningen indbyder EBST og DABYFO derfor til en workshop, der sætter fokus på administrationen af ordningen, og de muligheder der her ligger, for at styrke ordningens udbredelse.

Dagen vil være ligeligt delt mellem oplæg om lovgrundlaget for ordningen, og gruppearbejde med fokus på nogle af de områder, evalueringen har peget på, kunne styrkes.


Tilmelding
 
Såfremt du ønsker at overnatte dagene 27.-28. februar på Comfort Hotel Express, Oslo Plads 5, 2100 København Ø, kan vi arrangere dette. Du skal i så fald afkrydse i forbindelse med tilmelding.